Kalite Politikası

Müşteri Odaklı

Ürettiğimiz hizmetlerle müşteri memnuniyeti başta olmak üzere müşteri ihtiyaçlarını karşılamak

Duyarlılık

Toplum ve çevre değerleri ile uyumlu hizmetler üretmek.

Yenilikçi

Kurum içi ve dışı tüm paydaşlarımız ile yeni projeler üretmek

Rekabetçilik

Ürettiği hizmetlerde küresel bir aktör olma hedefiyle rekabete yön vermek

Güvenilirlik

Kurum iç ve dış çevresindeki paydaşların kurumumuza güvenini sağlanmak

Kalite Politikası

Kurumumuz vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda oluşturduğu kalite yönetim sistemi ile paydaşlarıyla ilişkilerini şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda

MEDYA AŞ olarak;

Müşterimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için zamanında ve arzu edilen nitelikte; sürekli iyileştirme ilkesi ile ulusal ve uluslararası standart ve yasal şartlara uygun ürün ve hizmet sunmayı, müşterilerin beklentilerini, toplum yararını gözeterek karşılamayı ve sürekliliğini sağlamayı, ilk seferde ve her seferde doğru hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamayı ve elde edilen tecrübeyi yurt çapında ve uluslararası alanda uygulamayı, etik ilkelere önem vererek sahip olunan saygınlık, güvenilirlik ve şeffaflığı sürekli kılmayı taahhüt ediyoruz.

Stratejilerimiz

  • Kurumumun marka bilinirliği ve tanınırlığını artırmak satış ve gelirleri artırmak.
  • Yayıncılık faaliyetlerimizin çeşitlendirilmesi.
  • Hizmet verilen kurum ve kuruluşların tanıtım yüzü olarak tercih edilmek kurumsal yapıyı güçlendirmek.