× Biz Kimiz? Başkan Genel Müdür Misyon ve Vizyon Kalite Politikası Organizasyon Şeması Yönetim Kurulu Logolarımız Kişisel Verilerin Korunması Mali Veriler

Kalite Politikası

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Duyarlılık:

Toplum ve çevre değerleri ile uyumlu hizmetler üretmek

Verimlilik:

Kaynakları etkin ve doğru biçimde kullanmak

Rekabetçilik:

Ürettiği hizmetlerde küresel bir aktör olma hedefiyle rekabete yön vermek

Güvenilirlik:

Kurum iç ve dış çevresindeki tüm paydaşların kurumumuza güven duymasını sağlanmak

Yenilikçi:

Kurum içi ve dışı tüm paydaşlarımız ile yürütülen hizmetlerimizde yeni projeler üretmek

Müşteri Odaklı:

Ürettiğimiz hizmetlerle müşteri memnuniyeti başta olmak üzere müşteri ihtiyaçlarını karşılamak

KALİTE POLİTİKASI

Kurumumuz vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda oluşturduğu kalite yönetim sistemi ile paydaşlarıyla ilişkilerini şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda MEDYA AŞ olarak;

  • Müşterimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için zamanında ve arzu edilen nitelikte; sürekli iyileştirme ilkesi ile ulusal ve uluslararası standart ve yasal şartlara uygun ürün ve hizmet sunmayı,
  • Müşterilerin beklentilerini, toplum yararını gözeterek karşılamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
  • İlk seferde ve her seferde doğru hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamayı,
  • Elde edilen tecrübeyi yurt çapında ve uluslararası alanda uygulamayı,
  • Etik ilkelere önem vererek, sahip olunan saygınlık, güvenilirlik ve şeffaflığı sürekli kılmayı taahhüt eder.

KALİTE BELGELERİMİZ

STRATEJİLERİMİZ

  • Kurumumun marka bilinirliği ve tanınırlığını artırmak
  • Satış ve gelirleri artırmak
  • Yayıncılık faaliyetlerimizin çeşitlendirilmesi
  • Hizmet verilen kurum ve kuruluşların tanıtım yüzü olarak tercih edilmek
  • Kurumsal yapıyı güçlendirmek