× Biz Kimiz? Başkan Genel Müdür Misyon ve Vizyon Kalite Politikası Değerlerimiz Organizasyon Şeması Yönetim Kurulu Logolarımız Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

Kurumumuz vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda oluşturduğu kalite yönetim sistemi ile paydaşlarıyla ilişkilerini şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda MEDYA AŞ olarak;

  • Müşterimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için zamanında ve arzu edilen nitelikte; sürekli iyileştirme ilkesi ile ulusal ve uluslararası standart ve yasal şartlara uygun ürün ve hizmet sunmayı,
  • Müşterilerin beklentilerini, toplum yararını gözeterek karşılamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
  • İlk seferde ve her seferde doğru hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamayı,
  • Elde edilen tecrübeyi yurt çapında ve uluslararası alanda uygulamayı,
  • Etik ilkelere önem vererek, sahip olunan saygınlık, güvenilirlik ve şeffaflığı sürekli kılmayı taahhüt eder.