× Biz Kimiz? Başkan Genel Müdür Misyon ve Vizyon Kalite Politikası Organizasyon Şeması Yönetim Kurulu Logolarımız Bilgi Toplumu Hizmetleri Kişisel Verilerin Korunması
Kalite Politikası

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Öznel kalabilmeyi başarabilen, topluma ve çevreye duyarlı, yenilikçi, geleceği planlayan, verimli, rekabetçi, güvenilir, çalışanlarla ekip bilincini benimseyen ilkeler üzerine kurulu olan Medya AŞ, bu ilke ve değerlerine bağlı kalmayı önemsemektedir.

Öznellik:

Medya ve İletişim Sektöründe özgün projelerle model olmak

Duyarlılık:

Toplum ve çevre değerleri ile çatışmayan hizmetler üretmek

Verimlilik:

Kaynakları etkin ve doğru biçimde kullanmak (bir işi ilk defada doğru yapmak)

Rekabetçilik:

Ürettiği hizmetlerde küresel bir oyuncu olma hedefiyle rekabete yön veren

Güvenilirlik:

Kurum iç ve dış çevresindeki tüm paydaşların kurumumuza güven duymasını sağlanmak

Yenilikçi:

Kurum içi ve dışı tüm paydaşlarımız ile yürütülen hizmetlerimizde yeni projeler üretmek

Ekip bilinci:

Kurum içi çalışan paydaşlarımız ile takım ruhunu benimseyerek kaliteli hizmetler sunmak

KALİTE POLİTİKASI

Kurumumuz vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda oluşturduğu kalite yönetim sistemi ile paydaşlarıyla ilişkilerini şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda MEDYA AŞ olarak;

  • Müşterimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için zamanında ve arzu edilen nitelikte; sürekli iyileştirme ilkesi ile ulusal ve uluslararası standart ve yasal şartlara uygun ürün ve hizmet sunmayı,
  • Müşterilerin beklentilerini, toplum yararını gözeterek karşılamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
  • İlk seferde ve her seferde doğru hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamayı,
  • Elde edilen tecrübeyi yurt çapında ve uluslararası alanda uygulamayı,
  • Etik ilkelere önem vererek, sahip olunan saygınlık, güvenilirlik ve şeffaflığı sürekli kılmayı taahhüt eder.

KALİTE BELGELERİMİZ

STRATEJİLERİMİZ

  • Kurumumuzun Marka bilinirliğini ve tanınırlığının artırılması
  • Yayıncılık Faaliyetlerimizin çeşitlendirilmesi
  • Hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların tanıtım yüzü olunması
  • Çalışanların Etkinliğini ve verimliliğinin artırılması
  • Yayın mecralarımızı genişleterek satışların ve gelirin artırılması